Wiktor
Dzięcioł

Associate

Profil

Wiktor ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowanie prawem własności intelektualnej rozwijał w IPCentrum im. H. Grocjusza. Absolwent kursów prawa europejskiego i brytyjskiego organizowanych przez British Law Centre we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.

Obecnie szlifuje wiedzę na aplikacji rzecznikowskiej w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Współpracował między innymi z klientami z branży e-commerce, meblarskiej, narzędziowej oraz gamingowej.

Emphasis

  • Trademarks
  • Designs
  • Copyright
  • Litigation

Hobbies

Passionate about sports and history. In his free time, he reads about bees, does trekking and plays chess. He likes symphonic metal and citrus growing.